Енергийна ефективност - клас А

 
Покривна соларна електроцентрала

 

Предвижда се сградата “The Square Apartment” да бъде с клас А по Енергийна ефективност. От приложения сертификат, регистриран в Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие става ясно, че общата консумация на енергия за всички нужди на сградата (осветление, отопление, охлаждане и др.) няма да надхвърля 92 кВч/кв.м./година, което е повече от два пъти по-ниско от сградите ново строителство в София и 2,5 до 3 пъти по-ниско от панелните сгради, изградени пред 80-те години на миналия век в София.

Едно от основните преимущества на сградата “The Square Apartment” е фактът, че ивеститорите ще изградят фотоволтаична електроцентрала на покрива на сградата, която ще произвежда повече от 73 000 кВч чиста енергия на година на място. Същата ще покрива потреблението на всички енерго консуматори в общите части на сградата и остатъка от електрическата енергия ще се връща в мрежата, като допринася за намаляването на нетното ел. потребление на  на сградата. Бъдещите собствениците на апартаменти няма да плащат ток за общи части и по-този начин ще си намалят разходите за подръжка на сградата значително.

Инвеститторите предвиждат и поставяне на соларно параметрично улично и парково осветление, което няма да черпи енергия от мрежата и по този начин ще дава уют, сигурност и естетика, без да се плаща електроенергия за това.

 

 


Сертификат за енергийна ефективност на жилищна сграда - The Square Apartments - PDF

Сертификат за енергийна ефективност на жилищна сграда - The Square Apartments

Доклад за енергийна ефективност на жилищна сграда - The Square Apartments - PDF

Доклад за енергийна ефективност на жилищна сграда - The Square Apartments

Сертификат за енергийна ефективност на дограмата на жилищна сграда - The Square Apartments - PDF

Сертификат за енергийна ефективност на дограмата на жилищна сграда - The Square Apartments